Zaaj is opgericht door Bas Zeper. Met meer dan 25 jaar ervaring
in de high-tech industrie (Philips) op het gebied van research,
product ontwikkeling, new business development en venture
management is Zaaj in staat om nieuwe ideeën op business potentie
in te schatten, verbanden te zien en verbindingen te leggen. Zaaj heeft
zijn roots in de high-tech industrie (Philips, Brainport) en weet de
brug te slaan van technologie naar de markt.

Zaaj is gespecialiseerd in business creation: alle activiteiten die leiden tot de succesvolle implementatie van een nieuw (technologisch) product. Liefst stippelt Zaaj een strategie uit vanaf de vroege fase waarin er meer niet dan wel bekend is, om vervolgens gefaseerd en gestructureerd van niets iets te maken. Zaaj stelt het juiste business model op, bouwt een business case en zoekt partners en financiers.

Samenwerken is de sleutel tot succes en Zaaj zet haar uitgebreide netwerk in om dat te bereiken.

 
   
     
© zaaj 2012
Foto: Bas Zeper